Νομικό Πλαίσιο


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

    1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», εφεξής «Διοργανώτρια» (Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι, Αθήνα, Τ.Κ.: 151 23, τηλ.: 210 7715353), διοργανώνει προωθητική ενέργεια - κυλιόμενο διαγωνισμό που αφορά την ενέργεια #SaveWater του Klorane Nature Project, εφεξής «Διαγωνισμός».
    2. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στoν Διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών.

2. ΤΙΤΛΟΣ

Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι «Διαγωνισμός Klorane Nature Project 2019» και θα πραγματοποιηθεί στη σελίδα www.kloranenatureproject.gr/.

3.  ΕΠΑΘΛΑ

3.1   Τα διατιθέμενα στους εκάστοτε νικητές έπαθλα του Διαγωνισμού ανήκουν στη Διοργανώτρια, η οποία θα δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στους νικητές για την ανάληψή τους. Τα έπαθλα προσφέρονται και απονέμονται από τη Διοργανώτρια κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τα παρακάτω υπό στοιχεία 6 και 7 άρθρα.

3.2   Διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα παρέχονται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1   Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και των όρων χρήσης του Klorane Nature Project από τους συμμετέχοντες («Διαγωνιζόμενους»).

4.2   Στον Διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Συνεργαζόμενης Εταιρείας, οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (α΄) βαθμού.

4.3  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος, εφεξής «διαγωνιζόμενος», θα πρέπει να διατηρεί ενεργό ή να δημιουργήσει προσωπικό email, και να αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας Klorane Nature Project.

4.4 Τα στοιχεία των διαγωνιζομένων και συγκεκριμένα το όνομα και το email του διαγωνιζόμενου, συλλέγονται προκειμένου η PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. να ειδοποιήσει με αποστολή μηνύματος εκείνους που θα κερδίσουν τα έπαθλα του διαγωνισμού (νικητές) και διεύθυνση κατοικία ή άλλη όπου θα αποσταλούν τα έπαθλα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων του για τον προαναφερόμενο σκοπό, καθώς και στη δημόσια ανακοίνωση του ονόματος και του επωνύμου του ως νικητή του εκάστοτε διαγωνισμού με το αντίστοιχο έπαθλο, σύμφωνα πάντοτε και με τα κατωτέρω υπό 9 εκτιθέμενα. Η PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας για τη διαχείριση της συμμετοχής σας στον διαγωνισμό και για να σας παρέχει ειδικές προσφορές.

4.5   Στην περίπτωση που διαγωνιζόμενος δώσει ανεπαρκή, ελλιπή, ή εσφαλμένα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, ή γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για email που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικό φυσικό πρόσωπο, αλλά αποτελεί μη αντίστοιχο σε ορισμένο πραγματικό φυσικό πρόσωπο email, τότε μπορεί με απόφαση της PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., κατά την ανέλεγκτη κρίση της, να αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο προφίλ αποκλείονται και ως έγκυρη συμμετοχή ορίζεται η πρώτη καταχώρηση.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5.1   Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και θα είναι ανοικτός σε συμμετοχές των ενδιαφερόμενων από 16-04-2019 ώρα 10.00 πμ έως και 05-05-2019, ώρα 23.59 μμ. Κατά την ανωτέρω χρονική διάρκεια όποιοι επιθυμούν θα δύνανται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

5.2   Η Διοργανώτρια ρητά δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού στο σύνολό του, των επιμέρους διαγωνισμών, καθώς και τα εκάστοτε έπαθλα. Για τις τυχόν μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην σελίδα «https://www.kloranenatureproject.gr/» ή/και με κάθε πρόσφορο μέσο.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα «https://www.kloranenatureproject.gr/» με δικά τους μέσα. Κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί την επίσημη σελίδα «https://www.kloranenatureproject.gr/».

Ακολούθως, ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τα αναγκαία βήματα για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και να απαντήσει  στην παρακάτω αναρτημένη ερώτηση ώστε να λάβει μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση:

Εσείς; Τι κάνετε καθημερινά για την προστασία και την εξοικονόμησή του; Μοιραστείτε μαζί μας αυτή σας την πράξη μέσω ενός quote – φράση.

 

7. Έπαθλο διαγωνισμού – Ανάδειξη και ειδοποίηση νικητών

 

7.1   Τα έπαθλα του Διαγωνισμού είναι:  1 ταξίδι στη Γαλλία για 3 άτομα

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 06-05-2019 με αδιάβλητο ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος «Randomizer» που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής (για περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ιστοσελίδα: www.randomizer.org), ενώ οι τρεις (3) νικητές θα αναδειχθούν από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 05.05.2019.

Επιπλέον 50 από τους συμμετέχοντες θα κερδίσουν ένα μοναδικό προϊόν της  Klorane σε ειδική συσκευασία travel size που αποδεικνύει πως ακόμα και μια καλλυντική φροντίδα μπορεί να εξοικονομεί έως και 4.000 λίτρα νερού το χρόνο! Οι νικητές θα επιλεγούν με το ηλεκτρονικό σύστημα randomizer.

7.2   Κάθε νικητής θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email για το έπαθλό του, στο οποίο θα τους ζητείται να στείλουν τα απαραίτητα στοιχεία τους σε ηλεκτρονικό μήνυμα και υποχρεούται να ανταποκριθεί στο μήνυμα αυτό εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή του, δηλώνοντας ανεπιφύλακτα την αποδοχή του αντίστοιχου επάθλου. Με την αποστολή του προσωπικού μηνύματος στο email από τη Διοργανώτρια τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι οι νικητές έλαβαν γνώση του δικαιώματός τους στο αντίστοιχο έπαθλο.

7.3   Σε περίπτωση που νικητής δεν ανταποκριθεί εντός της παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας, κάθε σχετική με τον Διαγωνισμό υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Σε περίπτωση δε που λόγω λανθασμένων στοιχείων δεν παραδοθεί το email o αντίστοιχος νικητής δεν θα δικαιούται πλέον επάθλου.

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ

8.1   Τα έπαθλα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα έπαθλα ή δώρα.

Η άρνηση παραλαβής του επάθλου και η άκυρη ή ακυρώσιμη συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του επάθλου. Τόσο οι διαγωνιζόμενοι, όσο και οι νικητές, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210.7715353 ή/και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση klorane.greece@pierre-fabre.com  για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τον Διαγωνισμό ή/και για το έπαθλό τους.

 8.2 Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία (άμεση, έμμεση, η παρεπόμενη) ή/και βλάβη (σωματική ή ηθική), ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παραλαβή και χρήση του επάθλου ή για οποιαδήποτε άλλη συναφή με τα ανωτέρω αιτία.

8.3   Ρητά διευκρινίζεται επίσης ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή ή την αξιοποίηση του επάθλου, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν τη Διοργανώτρια.

8.4. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

 

9. ΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συμμετοχή κάθε φυσικού προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην από τη Διοργανώτρια χρήση και επεξεργασία  μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αναγνώριση του δικαιώματός της να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων («Αρχείο»), είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα χρησιμοποιηθεί, είτε από τη Διοργανώτρια, είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή τυχόν θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την τυχόν αποστολή των επάθλων στους νικητές και άλλους συναφής σκοπούς, καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (‘marketing’) των προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Αρχείου είναι η Διοργανώτρια και στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν τα παραπάνω. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679. Σκοπός δημιουργίας του Αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και η προώθηση προϊόντων της Διοργανώτριας μέσω αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι Διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, εφόσον συναινέσουν, για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διοργανώτρια στα προσωπικά στοιχεία που έχουν υποβάλει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο και αντίρρησης, καθώς και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους, ή μέρους αυτών  που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας ως άνω με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210-7715353. και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο dpogr@pierre-fabre.com. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του διαγωνιζόμενου δήλωση για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι έχει πλήρως συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, όπως ρητά δηλώνεται στην δήλωση απορρήτου, της οποίας μπορείτε να λάβετε γνώση στο www.pierre-fabre.gr.

10. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

 

10.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, με ανάρτηση της σχετικής μεταβολής στην ιστοσελίδα «https://www.kloranenatureproject.gr/», αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο κρίνει κατάλληλο. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών.

10.2        Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, λογότυπα, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, ούτε των συνεργαζόμενων εταιρειών.

10.3        Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια - Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών, ούτε για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.

10.4        Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

10.5        Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτικής της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά συμμετέχοντος κριθεί από τη Διοργανώτρια ή/και τις συνεργαζόμενες εταιρείες παράνομη ή/και καταχρηστική ή/και αντισυμβατική, τότε Διοργανώτρια ή/και οι συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το αντίστοιχο έπαθλο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές, τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

10.6        Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή της μη έγκυρης ή/και έγκαιρης συμμετοχής, όπως λ.χ. όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η χρήση ειδικού λογισμικού για την ηλεκτρονική/μηχανική υποβολή πολλαπλών συμμετοχών.

10.7 Τα ονόματα των νικητών ενδέχεται να ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες «https://www.kloranenatureproject.gr/» ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις νικητή στους διαδικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του επάθλου κλπ. Ο νικητής με τη συμμετοχή του, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού επάθλου ή να το ανακαλέσει. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει το προσφερόμενο έπαθλο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet γενικότερα. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντίτιμο.

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ 

 

11.1        Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Διαγωνισμού, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την ανάδειξη των νικητών, ο συμμετέχων έχει δικαίωμα, πριν οποιαδήποτε σχετική δικαστική ενέργεια, προβολής ενστάσεων που θα απευθύνονται στην Διοργανώτρια.

11.2        Επι των ενστάσεων θα επιλαμβάνεται και θα αποφασίζει σχετικά τριμελής επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας, την οποία θα συστήσει για τον σκοπό αυτό και στην οποία ο συμμετέχων θα έχει δικαίωμα να απευθυνθεί. Η επιτροπή θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής - φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια.

12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας, και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

13. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

13.1        Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της παρούσας Προκήρυξης που αποτελεί και τον Κανονισμό του, ενώ μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού και την παραλαβή των επάθλων από τους νικητές οι όροι αυτοί θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα «https://www.kloranenatureproject.gr/» και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να λαμβάνει γνώση. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές με την προκήρυξη διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

13.2 Απλά αντίγραφα της παρούσας Προκήρυξης διατίθενται ελεύθερα στο κοινό από τα γραφεία της Διοργανώτριας στην παραπάνω αναφερόμενη ταχυδρομική διεύθυνσή της. Οι διαγωνιζόμενοι και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου klorane.greece@pierre-fabre.com για να ζητούν διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό ή/και τα έπαθλα.

Cookies και άλλες σχετικές τεχνολογίες

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία (προγράμματα) ψηφιακών δεδομένων που o ιστότοπος (‘website’) αποστέλλει διαμέσου του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης (‘browser’) και αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ή στην ταμπλέτα σας ή στο τηλέφωνό σας (στο εξής αναφέρονται από κοινού ως ο «Εξοπλισμός»), ώστε κάθε φορά που συνδέεστε στον ιστότοπο αυτό να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να σας προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες (π.χ. προτιμήσεις σας στον ιστότοπο, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνετε κατά την περιήγησή σας, όπως λ.χ. η επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων κλπ).

Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, ο όρος «cookies» αναφέρεται σε οποιαδήποτε τεχνολογία, καταλαμβάνει δε, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 3471/2006 («δεδομένα κίνησης» κ.ά.), όπως ισχύει.

Η εγκατάσταση cookies επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, πλην όμως επιτρέπεται η οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία ζητάτε. Αναλυτικότερα, εξαίρεση στη γενική υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης αποτελεί η περίπτωση εγκατάστασης «cookies» που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής. Τα «cookies» που εξαιρούνται είναι ουσιαστικά εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου, ενώ μεταξύ των εξαιρέσεων μπορούν να θεωρηθούν και τα flash player cookies, κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης σε ιστοσελίδα (π.χ. cookies που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης).

Σας ενημερώνουμε σχετικά ότι η εταιρεία μας αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των cookies και ότι διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες.

Η συγκατάθεσή σας μπορεί καταρχάς να δίδεται μέσω της ιστοσελίδας μας με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (π.χ. αναδυόμενα παράθυρα), ενώ η αποδοχή των «cookies» μπορεί να γίνεται μία φορά για όλα τα «cookies». Εναλλακτικά, η συγκατάθεση μπορεί να δίδεται και μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο εφόσον ζητείται η συγκατάθεσή σας για κάθε «cookie», ενώ δεν νοείται ως συγκατάθεση η εκ των προτέρων αποδοχή της λήψης «cookies» μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή. Λόγου χάρη, οι φυλλομετρητές ιστού ή άλλες εφαρμογές, οι οποίες εξ ορισμού απορρίπτουν cookies τρίτων και απαιτούν ενεργό επιλογή εκ μέρους των χρηστών προκειμένου αυτοί να αποδεχθούν τόσο την τοποθέτηση, όσο και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies από συγκεκριμένους ιστοτόπους, μπορούν να παρέχουν έγκυρη συγκατάθεση. Αντίθετα, αν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή επιτρέπουν να γίνονται αποδεκτά όλα τα cookies και απαιτείται ενέργεια εκ μέρους του χρήστη για την απενεργοποίησή τους, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για τη συγκατάθεση. Οι απαιτήσεις δεν ικανοποιούνται, περαιτέρω, από ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που επιτρέπουν την εκ των προτέρων απόρριψη των cookies από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (π.χ. μέσω ‘μαύρων λιστών’ που έχει προκαθορίσει ο χρήστης) ή παρόμοιους μηχανισμούς που, αν και παρέχουν στο χρήστη περισσότερες επιλογές, δεν υποστηρίζουν ωστόσο την προηγούμενη συγκατάθεσή του για τη λήψη cookies από παρόχους που δεν έχει αποκλείσει.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τη δηλώσατε.

Ορισμένα cookies ενδέχεται να περιέχουν προσωπικές σας πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας ως φυσικού χρήστη ή/και την ταυτοποίηση του Εξοπλισμού σας. Επιτρέπουν στον ιστότοπο να εντοπίσει τα στοιχεία της δραστηριότητάς μας που σας ενδιαφέρουν και, κατά συνέπεια, να σας κοινοποιούνται περιεχόμενα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας, όπως προκύπτει από την περιήγησή σας σε αυτόν.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookies, ιδίως, για στατιστικούς λόγους (π.χ. εκτίμηση επισκεψιμότητας του ιστοτόπου, γεωγραφικός εντοπισμός των χρηστών).  Αυτά (‘web analytics’) δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις ακόμα και όταν αφορούν αποκλειστικά την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε ιστοσελίδα, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα αυτού του είδους των «cookies» και οι χαμηλοί κίνδυνοι ως προς την ιδιωτικότητα και τονίζεται η ανάγκη ένταξής τους στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης τα cookies για να βελτιώσει τη λειτουργία του ιστοτόπου και την περιήγησή σας (π.χ. να προωθήσει ή να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό μας για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης ή για έναν συγκεκριμένο τύπο έγχρωμης απεικόνισης) και να διασφαλίσει την ασφάλεια περιήγησης, μέσω της καταπολέμησης, ιδίως, της απάτης και των ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα «cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (‘online advertising’) δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις και, επομένως, επιτρέπονται μόνο εφόσον έχει ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μετά από κατάλληλη ενημέρωση. Αυτό ισχύει τόσο για τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies). Ιδίως για τη δεύτερη περίπτωση, η συγκατάθεση απαιτείται ακόμα και για «cookies» που είναι απαραίτητα για άλλους σκοπούς (π.χ. έρευνα και ανάλυση αγοράς, βελτίωση διαφημιζόμενων προϊόντων, κλπ) και δεν σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση του χρήστη

Είναι επίσης πιθανό να αποθηκεύονται στον Εξοπλισμό σας cookies από ιστοσελίδες τρίτων, τα οποία στοχεύουν να εξατομικεύσουν ή/και να βελτιώσουν τα περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων, που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά την περιήγησή σας. Ανάλογα με τα μέσα αναμετάδοσης, είναι πιθανό να αποθηκεύονται διάφορα cookies τρίτων, ιδίως:

• Τα cookies των κοινωνικών δικτύων μπορούν να εγκατασταθούν στον Εξοπλισμό σας όταν επισκέπτεσθε ένα από τα μέσα αναμετάδοσής μας, στο οποίο δημοσιεύονται πληροφορίες που προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για την πολιτική διαχείρισης αυτών των cookies των κοινωνικών δικτύων από τις ιστοσελίδες των τελευταίων αντίστοιχα.

• Τα Flash® cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται από το λογισμικό Flash®, που είναι εγκατεστημένο ώστε να προβάλλονται δυναμικά αντικείμενα, όπως κινούμενα γραφικά ή σκηνές βίντεο. Έτσι, τα Flash® cookies μπορούν να εγκατασταθούν μόλις χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Flash®. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για την πολιτική διαχείρισης των Flash® cookies από την ιστοσελίδα του εκδότη του λογισμικού αυτού: http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html.

• Τα cookies στόχευσης, που ορίζονται από τρίτους, όπως π.χ. διαφημιστές, μπορούν να χρησιμεύσουν για να μεταδώσουν διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να πρόκειται για τη διαφήμιση προϊόντων μας όταν επισκέπτεσθε ιστοτόπους τρίτων. Μπορούν επίσης να περιορίσουν τον αριθμό των εμφανιζόμενων διαφημίσεων και να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να εντοπίζουν την περιήγησή σας σε διάφορους ιστοτόπους. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για την πολιτική διαχείρισης των cookies αυτών των τρίτων από τις ιστοσελίδες των τελευταίων αντίστοιχα.

Επιπλέον, μπορεί να τοποθετήσουμε cookies μας σε μέσα αναμετάδοσης τρίτων συνεργατών μας, που μεταδίδουν διαφημίσεις με τα εμπορικά σήματά μας ή/και για τα προϊόντα μας. Σκοπός αυτών των cookies είναι κυρίως να σας εμφανίζουν περιεχόμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας και να μετρήσουν την επισκεψιμότητα των περιεχομένων μας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων.

O ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους/ιστοσελίδες. Παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπόψη ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/τεχνολογίες ιχνηλάτησης των τελευταίων.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο έχουν συνήθως ρυθμιστεί έτσι, ώστε να αποδέχονται τα cookies. Μπορείτε ασφαλώς να μην τα αποδεχθείτε και να τα αρνηθείτε ή να τα διαγράψετε. Προς τούτο, μπορείτε να τα διαγράψετε από τον Εξοπλισμό σας, αφού συμβουλευθείτε τη σελίδα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ή να αντιταχθείτε στην αποθήκευση cookies, απενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στο μενού «Επιλογές» ή «Προτιμήσεις» του προγράμματος περιήγησής σας. Οι παρακάτω σύνδεσμοι, που αφορούν τα επί του παρόντος πλέον χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης, μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σχετικές ρυθμίσεις. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε την επιλογή «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer

Ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox

Ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome

Ρυθμίσεις των cookies στα προγράμματα περιήγησης Safari και iOS

Οι τρόποι για τον έλεγχο, δηλαδή, και την απενεργοποίηση των cookies αναφέρονται στον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), στη θεματική ενότητα «Υπηρεσίες Διαδικτύου – Η χρήση cookies στο διαδίκτυο – Πώς μπορώ να ελέγχω τα «cookies» που εγκαθίστανται στον υπολογιστή μου», που παρατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,147318&_dad=portal&_schema=PORTAL

Σήμερα 12/04/2019, τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ιστοσελίδα :

Σκοπός Τύπος Cookie Όνομα Cookie Όνομα εφαρμογής Περίοδος αποθήκευσης
Analytics cookie Μόνιμο _gat Google Analytics 2 έτη
Analytics cookie Μόνιμο _gid Google Analytics 2 έτη
Analytics cookie Μόνιμο _ga Google Analytics 1 έτος
Cookie αποδοχής cookie Μόνιμο accepted_analytics PHP 1 έτος
Cookie αποδοχής cookie Μόνιμο accepted_required PHP 1 έτος
Cookie αποδοχής cookie Μόνιμο accepted_social PHP 1 έτος
Λειτουργικό cookie Μόνιμο cookieconsent_status PHP 1 έτος
Λειτουργικό cookie Περίοδος σύνδεσης PHPSESSID PHP 1 έτος
Λειτουργικό cookie Μόνιμο wp-settings[-time-]-1 PHP 1 ημέρα

Λάβετε υπόψη ότι, αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό Εξοπλισμό σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας για την αποδοχή ή απενεργοποίηση των cookies.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας σχετικά με την αποδοχή ή απενεργοποίηση cookies, άρα και των δικών μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα περιεχόμενα του ιστοτόπού μας δεν θα είναι προσβάσιμα και ενδεχομένως να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.